pravopis Slovenský jazyk
sj
slovné druhy
jazyk slovenský jazyk

Welcome

photoSlovenský jazyk - nie je to tak dávno čo ma ako žiaka trápila učiteľka s bifľovaním sa vybraných slov, gramatických kategórií,.. a keby Ste ma vtedy zobudili o polnoci, tak by zo mňa potrebné poučky vyleteli ako otčenáš.
No ale ubehlo pár rokov a viacerí z nás si to (pod návalom iných vedomostí) už moc ... no skrátka tu je pre Vás rýchla pomoc pri písaní emailu, či úradnej žiadosti.

photoMnohí z nás si v kníhkupectvách kupujú rôzne tabuľky a prehľady, ktoré sumarizujú učivo v základných bodoch, ale nie vždy máme tento prehľad po ruke. Snáď tento web bude jednoduchým, rýchlym a ľahko dostupným pomocníkom pri písaní dôležitých textov aby ste sa vyhli komplikáciám.

Slovné druhy

Ohybné: Podstatné mená | Prídavné mená | Zámená | Číslovky | Slovesá

Neohybné: Príslovky | Predložky | Spojky | Častice | Citoslovcia

Každý jazyk je systém. Slovenčina je jazyk, a teda i systém. Funguje podľa určitých pravidiel. Čo sa však stane, keď niečo do týchto pravidiel nie celkom zapadá? Nič. Nazve sa to výnimka. A výnimka potvrdzuje pravidlo. Zaujímalo by ma však, kto tie pravidlá vymyslel. Boli to asi nejakí Slováci. Hej, bolo by to logické. Teda, jej používatelia. A preto si ju používatelia i prispôsobujú. Kto má však pravdu?
V prvom rade treba mať k vlastnému jazyku úctu. Iná vec je tá, čo si kto pod pojmom „vlastný jazyk“ predstaví. Myslíte, že koexistencia dvoch diametrálne odlišných predstáv nie je možná bez toho, aby jedna nevylučovala druhú? Ale je, a to ešte aká! Zoberme si len jedno kritérium. Čas.


Podstatné mená | Prídavné mená | Zámená | Číslovky | Slovesá |
Príslovky | Predložky | Spojky | Častice | Citoslovcia
Home | Info | E-mail

Slovenský jazyk :: Slovenčina

NAJ.sk